Μιχάλης Κολουντζάκης και Χρήστος Παπαχριστόδουλος: Ανάλυση Fourier.